Zapisy i Karnety

W warsztatach Szkoły Rzemiosł Tradycyjnych można wziąć udział pokrywając koszty Pojedynczego Bloku w ramach danego Modułu, lub też wykupując Karnet obejmujący udział w 3, 6 lub 15 blokach warsztatowych, dowolnie wybranych z bieżącej oferty Szkoły. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, liczba miejsc dostępnych na poszczególnych warsztatach będzie ograniczona. Na chwilę obecną zapisy na warsztaty prowadzimy jedynie drogą maliową pod adresem: szkola@dziedzictwomorskie.pl Dodatkowe informacje można też uzyskać dzwoniąc na jeden z numerów podanych w zakładce Kontakt

Pojedyncze bloki warsztatowe

Pojedynczy Blok Warsztatowy

Koszt udziału

147 PLN

Koszt udziału w 1 bloku
warsztatowym z oferty zajęć
Szkoły Rzemiosł Tradycyjnych


czas trwania bloku: 3h

Blok obejmuje 3 godziny zajęć warsztatowych pod czas których uczniowie Szkoły nabywać będą wiedzę i umiejętności pod okiem jednego z naszych doświadczonych nauczycieli.Praktyka Dychtowania

Koszt udziału

47 PLN

Koszt udziału w 1 bloku
praktyk z oferty zajęć
Szkoły Rzemiosł Tradycyjnych


czas trwania bloku: 3h

W ramach niektórych Modułów konieczne będzie zaliczenie Bloków Praktyk pod okiem jednego z naszych doświadczonych nauczycieli.
Uczeń
Szkutnika

Koszt udziału

28 PLN

Koszt udziału w 1 bloku
praktyki w szkutni, poza programem
Szkoły Rzemiosł Tradycyjnych

czas trwania bloku: 3h

Dostępne dla osób, które chciałyby wziąć praktyczny udział w życiu Szkoły, ale nie są zdecydowane na zaliczanie Modułów czy Warsztatów. Bloki te pozwolą zapoznać się z bliska z pracą w szkutni, ale nie mogą zostać zaliczane jako uczestnictwo w Warsztatach czy Praktykach.

Karnety

Termin ważności karnetu
Wykupiony karnet ważny jest odpowiednio przez 30 lub 180 dni kalendarzowych od daty zakupu (zaksięgowania wpłaty). Termin ważności karnetu zostanie wyszczególniony w mailowym potwierdzeniu zakupu.
Jeżeli karnet utraci ważność, niewykorzystane bloki warsztatowe przepadają, a ich równowartość nie będzie zwracana.

Przedłużanie ważności karnetu
Jeżeli karnet nie utracił jeszcze ważności, możliwe jest jego przedłużenie o dowolną dostępną ilość dni / bloków warsztatowych.
W takiej sytuacji, termin ważności karnetu zostanie przedłużony o kolejne 30 lub 180 dni kalendarzowych, natomiast niewykorzystane bloki warsztatowe skumulują się i zostaną zsumowane z blokami wykupionymi w ramach przedłużania karnetu.

Karnet na 3 Bloki

Koszt

369 PLN

Karnet na 3 bloki
warsztatowe,
dowolnie wybrane z oferty zajęć Szkoły Rzemiosł Tradycyjnych

do wykorzystania w ciągu 30 dni
od daty zakupu

Karnet na 6 Bloków

Koszt

715 PLN

Karnet na 6 bloków warsztatowych,
dowolnie wybranych z oferty zajęć Szkoły Rzemiosł Tradycyjnych

do wykorzystania w ciągu 30 dni
od daty zakupu

Karnet na 15 Bloków

Koszt

1433PLN

Karnet na 15 bloków warsztatowych,
dowolnie wybranych z oferty zajęć Szkoły Rzemiosł Tradycyjnych

do wykorzystania w ciągu 180 dni
od daty zakupu