Program Szkoły Rzemiosł Tradycyjnych

Na program Szkoły Rzemiosł Tradycyjnych składać się będzie 7 modułów obejmujących dziedziny takie jak tradycyjne szkutnictwo, żaglomistrzostwo czy takielarstwo. Każdy moduł składać się będzie z warsztatów tematycznych, w obrębie których udostępnimy uczestnikom trwające po 3 godziny, praktyczne bloki zajęciowe, w trakcie których będą oni nabywać umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów. Dla każdego dostępnego modułu określona jest minimalna liczba bloków zajęciowych, w których należy aktywnie uczestniczyć, aby po zaliczeniu wszystkich rodzajów warsztatów uzyskać świadectwo ukończenia danego kursu. Dla uczestników, którzy ukończą kurs, a jednocześnie w indywidualnej ocenie prowadzących okażą się szczególnie uzdolnieni, przewidujemy ponadto możliwość uzyskania Certyfikatu.

Moduł I

Podstawy Ciesiołki Szkutniczej


Warunkiem zaliczenia modułu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach,
zgodnie z wymaganiami minimalnymi dla każdego warsztatu

Wymiana elementu konstrukcyjnego szkieletu

minimalne warunki zaliczenia:
4 bloki po 3h

Wymiana
planki
kadłuba

minimalne warunki zaliczenia:
4 bloki po 3h

Wymiana
planki
pokładu

minimalne warunki zaliczenia:
2 bloki po 3h

Wymiana
szandeku


minimalne warunki zaliczenia:
3 bloki po 3h

Moduł II

Dychtowanie


Warunkiem zaliczenia modułu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach,
zgodnie z wymaganiami minimalnymi dla każdego warsztatu

Warsztaty profesjonalne dychtowania

minimalne warunki zaliczenia:
2 bloki po 3h

Praktyki z dychtowania

minimalne warunki zaliczenia:
10 bloki po 3h

Moduł III

Drewniana zabudowa wnętrza

Moduł IV

Instalacje jachtowe

Moduł V

Takielarstwo

Moduł VI

Żaglomistrzostwo tradycyjne

Moduł VII

Montaż osprzętu pokładowego